Proč BROAD Rock Wool?

Vyrábíme a dodáváme celou řadu chytrých a udržitelných izolačních produktů z minerální vlny pro stavební použití. Můžete najít produkty pro izolaci podkroví, izolaci plochých střech, izolaci vnějších a vnitřních stěn, izolaci podlah a izolaci stropů, stejně jako celou řadu komerčních a OEM izolačních aplikací.
ROCKWOO (1)
BROAD Izolace Rockwool má řadu zřetelných výhod, které z ní činí volbu pro mnoho profesionálů.

1. Tepelný komfort / účinnost: Rockwool účinně snižuje proudění vzduchu a v podstatě i přenos zvuku. Jeho vyšší odpor proudění vzduchu znamená lepší útlum zvuku pro tišší prostředí. Efektivně navržený systém zateplení budovy může pomoci snížit nežádoucí tepelné zisky a ztráty a snížit energetickou náročnost systému vytápění a chlazení.

ROCKWOO (2)

ROCKWOO (3)

2. Akustický komfort: Izolace, která je schopna pohltit vzduchem šířený zvuk a kročejový zvuk, pomáhá snižovat zvuk vstupující do budovy a zvyšuje akustický komfort pro obyvatele budovy.

3. Požární bezpečnost: S rostoucí výškou budovy se riziko požáru drasticky zvyšuje na obyvatele budovy. Nehořlavá izolace Rockwool se používá jako pasivní protipožární izolace v různých aplikacích, jako je obvodová protipožární bariéra, požární spoje, prostupy stěn, dutinová bariéra atd. Rockwool je nehořlavá a ohnivzdorná izolace ideální volbou pro použití na fasádách budov.

ROCKWOO (4)

ROCKWOO (5)

4. Udržitelnost a odolnost: Rockwool skutečně odpuzuje vodu a obsah oceli udržuje hlodavce mimo váš izolovaný prostor. Vaše izolační prostory tak zůstanou sušší a zabrání se degradaci přilehlého stavebního materiálu. Zcela odolná proti hnilobě, plísním, plísním a růstu bakterií.
VÝHODY IZOLACE STAVBY
• Podstatně snižuje náklady na chlazení nebo vytápění o více než 40 %
• Prokazatelně přispívá k požadavkům na zelené budovy
• Šetří neobnovitelné zdroje
• Snižuje emise skleníkových plynů (C02).
• Podporuje vnitřní pohodlí a lepší kvalitu života
• Odstraňuje kondenzaci na stěnách a stropech
• Vylepšená zvuková izolace a lepší akustický výkon
• Má vynikající odolnost proti nárazu
• Umožňuje nákladově efektivní architektonické detaily vnější stěny
• Nevyžaduje, aby se obyvatelé během instalace opustili
• Neplýtvá vnitřním obytným prostorem
• Snížení nákladů na údržbu